Ceciderunt Moenia

Ceciderunt Moenia

- Fallna Väggar - Raserade Murar -


~* Etablerad *~
- 26 September 2013 -


- Varmt Välkommen hit &

Mycket Nöje :)

Pentagram

LisaEir-ReflexionerPosted by LisaEir Mon, June 22, 2015 13:29:29

Lite om pentagrammet. Dess symbolik och historia.

Den ursprungliga betydelsen av pentagrammet har sedan länge gått förlorad kan det ibland verka som.
De flesta dömer på förhand ut både symbolen och dess bärare på grund av antaganden och fördomar. Få tar sig tid att reda ut vad som verkligen gäller.

Pentagrammet är kanske en av de mest missförstådda symbolerna i mänsklighetens historia. Denna uråldriga symbol har använts av hedningar, förkristna, kristna, judar och Wiccans som en positiv symbol för ljus och kärlek.

Pentagrammet har länge ansetts vara ett potent skydd mot det onda, som skyddar bäraren och hemmet.

Pentagrammet i upprätt läge har alltid setts som en symbol för ljus och skydd.
Det var först på 1800-talet som det inverterade pentagrammet ( upp och nervänd stjärna med uddarna uppåt) började att förknippas med mörker.

Historia:

Pentagrammet är en av de mest långlivade symbolerna i mänsklighetens historia. Den tidigaste kända användningen av pentagrammet är runt 5500 år gammalt. Det går tillbaka till tiden för Uruk i det kaldeiska Ur i antikens Mesopotamien.
Pentagrammet konstaterades på fragment av trasiga keramik som hade skrift av de tidigast kända skriftspråket.
I senare perioder av mesopotamisk konst, var pentagrammet använt i kungliga inskriptioner som en symbol för imperialistisk makt som sträcker sig ut till "de fyra hörnen av världen".
Pentagrammet finns i många forntida kulturer såsom Indien, Kina, Grekland, Egypten, Babylon och mayafolket i Centralamerika. Varje kultur har sin egen symbolik förknippad med de fem punkterna.

De fem elementen:

Oftast representerar pentagrammets fem spetsar de fem elementen.
Den översta spetsen står för ljuset eller om man så vill anden, det högre jaget, själen. De två som pekar utåt representerar luft och vatten och de nedersta "benen" representerar eld och jord
De fem spetsarna går runt Grams poäng. Ordet härstammar avgörande från denna femte elementet - anden. Om man går i en bana omkring pentagramet är elementen placerade i ordning efter densitet(täthet) - ande, eld, luft, vatten, jord. Jord och eld är basala, fasta; luft och vatten är fria, flyter.

Öppet och inneslutet pentagram:

Ett pentagram kan vara öppet, utan en omgivande cirkel. Detta är den aktiva formen. Den symboliserar ett utgående av sig själv, förberedd för kontakt, medvetenhet, aktivitet. Den som bär ett öppet pentagram måste vara fysiskt medveten om faran med vassa spetsar sticker i huden emellanåt.
Som en hednisk symbol representerar det öppna pentagrammet en öppen, aktiv strategi.

En cirkel runt en pentagram håller inne och skyddar. Cirkeln symboliserar evighet och oändlighet, cykler i livet och naturen. Cirkeln rör vid all fem spetsarna och indikerar att anden, jord, luft, vatten och eld är alla i kontakt med varandra.

Det inringade pentagrammet är den passiva formen och innebär andlig inneslutning av den magiska cirkeln och det personliga, den individuella naturen hos den hedniska religiösa vägen, dess icke-värvande karaktär.

Med kunskap fördriver vi fördomar och rädslor.

LisaEir

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post122