Ceciderunt Moenia

Ceciderunt Moenia

- Fallna Väggar - Raserade Murar -


~* Etablerad *~
- 26 September 2013 -


- Varmt Välkommen hit &

Mycket Nöje :)

Sommarsolståndet-Summer solstice

LisaEir-ReflexionerPosted by LisaEir Sun, June 21, 2015 10:01:57
Wishing everyone a magical Litha - Enjoy the light -
Sommarsolståndet -Litha- infaller i år den 21 juni -
The summer solstice -Litha- occurs this year on June 21st -


LITHA 20-23 Juni Midsommar-Sommarsolståndet (In Eng. scroll down)

Litha är firandet av sommarsolståndet. Solståndet när solen är på sin högsta punkt. Det är årets längsta dag och den stund på året då dag och natt är lika långa.

Midsommar har urgamla anor i Norden. Redan på forntiden var årets längsta dag en viktig högtid. Vi firar sommarens återkomst, fruktbarheten, mystiken och kärleken.

Midsommar är en eldfest. Elden står för den eldiga solen. Solen har nått sin högsta punkt och dag och natt är nu lika långa och mörkret börjar sakta återvända. Växtligheten står i sin höjdpunkt.

Litha är, precis som Samhain, en tid för spådom då slöjan mellan världarna är som tunnast. Det är därför ingen slump att man på Midsommarnatten ska plocka sju blommor för att sedan drömma om och locka till sig sin kommande man. Detta är en tid för kärlek, magi och spådom.

Man tände också eldar för att hedra solen denna solhögtid. Saxerna började med denna tradition som vi nordbor gärna efterkom då vi välkomnade ljuset och värmen. Återigen, såsom vid Valborgsmässoafton, Belthane, så hoppar vi över elden, nu för att både fylla oss med kraft och för att bränna bort det som vi inte behöver.

Älvor, jordandar och feer är enligt tradition extra aktiva vid Litha och om man hittar ett druidägg så ska man spara det så får man extra tur, insikt och synskhet. Ett druidägg är en orm som rullat ihop sig kvällen före Lithaafton och blivit en rund sten.

Klicka på bilden här nedanför för att komma till -
Lisa Thiel - Litha (Summer Solstice Song)
Sidan öppnas i nytt fönsterClick on the picture above to come to -
Lisa Thiel - Litha (Summer Solstice Song)
Page opens up in new window.

Litha is the celebration of the summer solstice. Solstices when the sun is at its highest point. It is the longest day of the year and it is the time of year when day and night are of equal length.

Midsummer has an ancient history in the Nordic countries. Already in ancient times was the longest day is an important celebration. We celebrate summer's return, fertility, mystery and love.

Midsummer is a fire fest. The fire stands for the fiery sun. The sun has reached its highest point, and day and night are now the same length and the darkness begins to slowly return. The vegetation is in its peak.

Litha is just as Samhain, a time for divination when the veil between the worlds are at its thinnest. It is therefore no coincidence that on Midsummer Night we pick seven flowers to put under the pillow and dream about and attract a future husband. This is a time for love, magic and divination.

We also lit bonfires in honor of the sun this celebration to the sun. Saxons began with this tradition that we northerners gladly complied as we welcomed the light and heat. Again, as in the Walpurgis Night, Belthane, we jump over the fire to both fill us with power and to burn off what we do not need.

Fairies, earth spirits and fairies are traditionally extra active at Litha and if you find a druidägg so you should save it so you get extra lucky, insight and clairvoyance. A druids egg is a snake which has curled it self up on curled the night before the evening of Litha and become a round stone.


With Love and Light and a wish of a beautiful and magical year to everyone  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post121