Ceciderunt Moenia

Ceciderunt Moenia

- Fallna Väggar - Raserade Murar -


~* Etablerad *~
- 26 September 2013 -


- Varmt Välkommen hit &

Mycket Nöje :)

Höstdagjämningen

LisaEirPosted by LisaEir Wed, September 23, 2015 14:25:13

Höstdagjämningen inträffar när solskivans centrum passerar gränsen mellan norra och södra himmelssfären det vill säga passerar himmelsekvatorn. Punkten på himmelsekvatorn där passagen sker kallas höstdagjämningspunkten.

Vid höstdagjämningen är natten nästan lika lång som dagen överallt på jordytan. Att dagen ändå fortfarande är något längre beror på horisontalrefraktion, en optisk effekt som kröker horisonten, samt på gryning och skymning

I min del av världen (Skandinavien) infaller höstdagjämningen kl: 08.21 den 23 september.

Höstdagjämningen är inte en dag, utan en ögonblicklig händelse.
Den inträffar vid en bestämd tidpunkt, vid olika klockslag på skilda ställen på jorden beroende på i vilken tidszon man befinner sig. På grund av skottårscykeln varierar tidpunkten för höstdagjämningen, varför den på norra halvklotet kan inträffa antingen den 22 eller 23 september.

Klicka på bilden för att lyssna till den vackra musiken Mabon av Lisa Thiel

Youtubelänk. Öppnas i nytt fönsterAutumnal Equinox occurs when the center of the face of the sun crosses the border between the northern and southern celestial sphere, that is, passing the celestial equator. The point on the celestial equator, where the passage takes place is called the Autumnal Equinox.

At the autumnal equinox, the night is almost as long as the day everywhere on earth. That the day still remains somewhat longer depends on the horisontal refraktion, an optical effect curving the horizon, and at dawn and dusk

In my part of the world (Scandinavia) autumnal equinox occurs at: 8:21 on 23 September.

The autumnal equinox is not a day, it is an instantaneous event.
It occurs at a particular time, which is different at different places on Earth, depending on which time zone you are in. Because of the leap year cycle vary the time of the autumnal equinox, which is why the northern hemisphere equinox may occur either on 22 or 23 September.

Click on the image above to listen to the beautiful music for Mabon by Lisa Thiel

Youtube link. Opens in new windowWith love to all and a wish of a beautiful autumn. Stay true to yourself !

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post128

Facts...yeah maybe

LiSkaPosted by LisaEir Tue, July 28, 2015 12:39:05" I believe in facts. I also believe in facts that I can't see but they're there anyways....like electricity and air :)....
Anyhow....what's fact today is probably fiction tomorrow and what's fiction today are most likely facts tomorrow so better not get too excited too soon...things may change before next breath." // Lisa.E.S (LiSkA Dec 2012)


Enjoy this day, you never know what another day brings <3


  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post127

Fracking

Djur, Natur, MänniskorPosted by LisaEir Sun, June 28, 2015 10:00:50
Jag är motståndare till fracking.

Fracking är, enkelt beskrivet, en metod där man borrar parallella hål minst ett par kilometer ner i jordskorpan, fyller på med vatten och spränger på så sätt berget för att komma åt gasen som döljer sig i jordskorpans enorma naturliga sprickbildningar.

Metoden har blivit allt populärare de senaste åren av gas och oljeutvinningsbolag då den är både relativt billig och snabb. Samtidigt blir den allt mer kritiserad ju mer människor runt om i världen förstår och inser vidden av den en förödelse metoden förorsakar på både jordytan, grundvatten, berggrund, djur och människoliv. Fracking är så förödande att alla projekt borde avbrytas omgående, både påbörjade och planerade.

UK förbjöd helt nyligen fracking.


Vad bilden här ovan visar:


En reporter för NPR (am. National Public Radio) upptäckte ett underlig nytt ljus (se inringade området ovan) där det normalt bara brukade finnas de vidsträckta grässlätterna i North Dakota.
Det visade sig att ljuset kom från en 15.000 kvadratkilometer stor yta av brinnande naturgas. Den brinnande naturgasen dras upp av mer än 150 företag, dessa har bestämt sig för att det är billigare att bränna överskottet på ca 29% av den naturgas som produceras i deras källor än att återföra den.
Jag kan inte ens i min mest vilda fantasi föreställa mig vad denna enorma yta av brinnande gas gör med miljön och djurlivet i dessa natursköna områden.

De nuvarande nivåerna av brinnande gas från fältet skjuter ut två miljoner ton koldioxid i luften och atmosfären varje år! Detta motsvarar mängden föroreningar som orsakas av 2,5 miljoner bilar. Bränderna producerar koloxider, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

Avbränningen motsvarar 30% av den totala amerikanska naturgasproduktionen. För närvarande finns det ingen lagstiftning som kräver av företagen att låta överskottet av naturgas som produceras genom fracking gå tillbaka ner i gasfickorna. De flesta företag har fått den amerikanska regeringens tillstånd för dessa "flare-offs" med årliga automatiska förlängningar. Industrin hävdar att tills källorna är uttömda är det för dyrt att återföra gasen.

I genomsnitt läggs åtta nya brunnar till i området varje dag som under de närmaste 20 åren väntas bli tio gånger så stort som den är idag. Fältet producerar redan mer fossilt bränsle idag än hela delstaten Alaska.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det är i USA men problemet stannar inte där, detta är något som angår oss alla. Fracking sprider sig över världen som en pest. Amerikanska storbolag har försökt att få tillstånd här i Sverige för provborrningar, dom har fått nej, hittills. Och, som sagt, den Engelska regeringen har precis sagt nej till fracking på UK mark.

Vi får inte blunda eller vara blåögda när det kommer till destruktiva metoder för att dra ur jorden dess fossila bränslen.
Det är istället viktigt att i största möjliga mån arbeta emot det och istället på allvar vända våra sinnen och ögon mot en mer allmän användning och utveckling av energier som inte är destruktiva och rent ut sagt dödliga för livet på vår planet.

Att tro att företag som sysslar med olje och gasutvinning och andra företag som håller på med destruktiva affärer på hög nivå gör det med mänsklighetens och det globala växt och djurlivets goda för ögonen, är att bejaka sin egen själviskhet och girighet, sitt eget ha-begär.
Människan har en förmåga att göra sig blind för det man inte vill se....

Girighet är en känsla med oerhört destruktiv kraft!

Girighet är inget annat än ett enormt över allt genomträngade behov av makt och ägande.
Girighet är en synnerligen stark känsla av att vilja ha och att förvärva det utan hänsyn till något eller någon annan än sig själv och att tillfredsställa sina egna behov.

Ingen vill väl egentligen kallas girig och självisk! Då är det enklare för samvetet att välja att blunda.
Var och en av oss som bor på Jorden har både rättigheter och skyldigheter. En viktig skyldighet gentemot Jorden och livet här är att göra sitt bästa för att skydda och ta hand om. Ju fler som tar sitt personliga ansvar för vårt gemensamma hem här i universum desto bättre kommer detta hem att bli. Och det kommer att frodas i liv och välstånd till glädje för alla som lever här nu och i många många generationer framöver.

Vi har intelligensen, vi har kunskapen....varför har vi då inte förmågan att se bortom vår egen lilla personliga människosfär och istället använda allt vårt kunnande och vår intelligens till något gott för alla och allt som lever och bor här?Tänk med hjärna, hjärta och ett med öppet sinne utan rädsla för det som är okänt.

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post126

Pondering

LiSkaPosted by LisaEir Tue, June 23, 2015 13:14:04Text och bild: LiSka

LisaEir.S

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post125

Animals= Non Human persons

LiSkaPosted by LisaEir Tue, June 23, 2015 12:51:13

Text: LiSka

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post124

Stora barriärrevet!

Djur, Natur, MänniskorPosted by LisaEir Tue, June 23, 2015 08:57:27
Bryr du dig? I så fall kan du klicka på bilden och säga till UNESCO att revet behöver skyddas. Kolskepp och unika korallrev med unikt havsliv hör inte ihop.


Do you care? If so, click on the picture to tell UNESCO that the reef needs protection. Coal ships and unique coral reef with unique sea life does not match well together.
The link goes to the Swedish page. Down in the right corner there's a drop list where you can chose language.Stora barriärrevet i Australien hyser fler djur- och växtarter än något annat ekosystem. Det är en närmast magisk plats för dykare och naturälskare världen över.

Men just nu är revet i fara. Det multinationellt gruvföretaget Adani vill transportera tusentals ton kol rakt igenom revets vatten.

Företaget vill expandera kolhamnen i området, som även klassats som världsarv av UNESCO. En större hamn innebär fler fartyg lastade med kol genom det känsliga revet. Risken för olyckor och oljeläckor är mycket hög!

UNESCOs världsarvskommitté som har hållit ett öga på revet säger att det är i dåligt skick. Snart träffas de för att diskutera Stora barriärrevets status som världsarv. Australiens regering säger att revet mår bra, men det är inte sant. UNESCO kan stoppa de här destruktiva planerna och se till att revet överlever.

Kopierat från ett mejl från Greenpeace idag 23/6-15

----------------- In English -----------------

Great Barrier Reef in Australia, home to more plant and animal species than any other ecosystem. There is an almost magical place for divers and nature lovers the world over.

But right now, the reef is in danger. The multinational mining company Adani want to transport thousands of tons of carbon right through the reef's waters.

The company wants to expand kolhamnen in the area, which is also classified as World Heritage by UNESCO. A major port means more ships loaded with coal by the delicate reef. The risk of accidents and oil leaks are very high!

UNESCO World Heritage Committee has kept an eye on the reef say it is in poor condition. Soon they meet to discuss the Great Barrier Reef World Heritage status. The Australian Government says that the reef feel good, but it's not true. UNESCO can stop these destructive plans and ensure that the reef survives.

Copied from an e-mail from Greenpeace today June 23'd 2015


Kram/hugs LisaEir  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post123

Pentagram

LisaEirPosted by LisaEir Mon, June 22, 2015 13:29:29

Lite om pentagrammet. Dess symbolik och historia.

Den ursprungliga betydelsen av pentagrammet har sedan länge gått förlorad kan det ibland verka som.
De flesta dömer på förhand ut både symbolen och dess bärare på grund av antaganden och fördomar. Få tar sig tid att reda ut vad som verkligen gäller.

Pentagrammet är kanske en av de mest missförstådda symbolerna i mänsklighetens historia. Denna uråldriga symbol har använts av hedningar, förkristna, kristna, judar och Wiccans som en positiv symbol för ljus och kärlek.

Pentagrammet har länge ansetts vara ett potent skydd mot det onda, som skyddar bäraren och hemmet.

Pentagrammet i upprätt läge har alltid setts som en symbol för ljus och skydd.
Det var först på 1800-talet som det inverterade pentagrammet ( upp och nervänd stjärna med uddarna uppåt) började att förknippas med mörker.

Historia:

Pentagrammet är en av de mest långlivade symbolerna i mänsklighetens historia. Den tidigaste kända användningen av pentagrammet är runt 5500 år gammalt. Det går tillbaka till tiden för Uruk i det kaldeiska Ur i antikens Mesopotamien.
Pentagrammet konstaterades på fragment av trasiga keramik som hade skrift av de tidigast kända skriftspråket.
I senare perioder av mesopotamisk konst, var pentagrammet använt i kungliga inskriptioner som en symbol för imperialistisk makt som sträcker sig ut till "de fyra hörnen av världen".
Pentagrammet finns i många forntida kulturer såsom Indien, Kina, Grekland, Egypten, Babylon och mayafolket i Centralamerika. Varje kultur har sin egen symbolik förknippad med de fem punkterna.

De fem elementen:

Oftast representerar pentagrammets fem spetsar de fem elementen.
Den översta spetsen står för ljuset eller om man så vill anden, det högre jaget, själen. De två som pekar utåt representerar luft och vatten och de nedersta "benen" representerar eld och jord
De fem spetsarna går runt Grams poäng. Ordet härstammar avgörande från denna femte elementet - anden. Om man går i en bana omkring pentagramet är elementen placerade i ordning efter densitet(täthet) - ande, eld, luft, vatten, jord. Jord och eld är basala, fasta; luft och vatten är fria, flyter.

Öppet och inneslutet pentagram:

Ett pentagram kan vara öppet, utan en omgivande cirkel. Detta är den aktiva formen. Den symboliserar ett utgående av sig själv, förberedd för kontakt, medvetenhet, aktivitet. Den som bär ett öppet pentagram måste vara fysiskt medveten om faran med vassa spetsar sticker i huden emellanåt.
Som en hednisk symbol representerar det öppna pentagrammet en öppen, aktiv strategi.

En cirkel runt en pentagram håller inne och skyddar. Cirkeln symboliserar evighet och oändlighet, cykler i livet och naturen. Cirkeln rör vid all fem spetsarna och indikerar att anden, jord, luft, vatten och eld är alla i kontakt med varandra.

Det inringade pentagrammet är den passiva formen och innebär andlig inneslutning av den magiska cirkeln och det personliga, den individuella naturen hos den hedniska religiösa vägen, dess icke-värvande karaktär.

Med kunskap fördriver vi fördomar och rädslor.

LisaEir

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post122

Sommarsolståndet-Summer solstice

LisaEirPosted by LisaEir Sun, June 21, 2015 10:01:57
Wishing everyone a magical Litha - Enjoy the light -
Sommarsolståndet -Litha- infaller i år den 21 juni -
The summer solstice -Litha- occurs this year on June 21st -


LITHA 20-23 Juni Midsommar-Sommarsolståndet (In Eng. scroll down)

Litha är firandet av sommarsolståndet. Solståndet när solen är på sin högsta punkt. Det är årets längsta dag och den stund på året då dag och natt är lika långa.

Midsommar har urgamla anor i Norden. Redan på forntiden var årets längsta dag en viktig högtid. Vi firar sommarens återkomst, fruktbarheten, mystiken och kärleken.

Midsommar är en eldfest. Elden står för den eldiga solen. Solen har nått sin högsta punkt och dag och natt är nu lika långa och mörkret börjar sakta återvända. Växtligheten står i sin höjdpunkt.

Litha är, precis som Samhain, en tid för spådom då slöjan mellan världarna är som tunnast. Det är därför ingen slump att man på Midsommarnatten ska plocka sju blommor för att sedan drömma om och locka till sig sin kommande man. Detta är en tid för kärlek, magi och spådom.

Man tände också eldar för att hedra solen denna solhögtid. Saxerna började med denna tradition som vi nordbor gärna efterkom då vi välkomnade ljuset och värmen. Återigen, såsom vid Valborgsmässoafton, Belthane, så hoppar vi över elden, nu för att både fylla oss med kraft och för att bränna bort det som vi inte behöver.

Älvor, jordandar och feer är enligt tradition extra aktiva vid Litha och om man hittar ett druidägg så ska man spara det så får man extra tur, insikt och synskhet. Ett druidägg är en orm som rullat ihop sig kvällen före Lithaafton och blivit en rund sten.

Klicka på bilden här nedanför för att komma till -
Lisa Thiel - Litha (Summer Solstice Song)
Sidan öppnas i nytt fönsterClick on the picture above to come to -
Lisa Thiel - Litha (Summer Solstice Song)
Page opens up in new window.

Litha is the celebration of the summer solstice. Solstices when the sun is at its highest point. It is the longest day of the year and it is the time of year when day and night are of equal length.

Midsummer has an ancient history in the Nordic countries. Already in ancient times was the longest day is an important celebration. We celebrate summer's return, fertility, mystery and love.

Midsummer is a fire fest. The fire stands for the fiery sun. The sun has reached its highest point, and day and night are now the same length and the darkness begins to slowly return. The vegetation is in its peak.

Litha is just as Samhain, a time for divination when the veil between the worlds are at its thinnest. It is therefore no coincidence that on Midsummer Night we pick seven flowers to put under the pillow and dream about and attract a future husband. This is a time for love, magic and divination.

We also lit bonfires in honor of the sun this celebration to the sun. Saxons began with this tradition that we northerners gladly complied as we welcomed the light and heat. Again, as in the Walpurgis Night, Belthane, we jump over the fire to both fill us with power and to burn off what we do not need.

Fairies, earth spirits and fairies are traditionally extra active at Litha and if you find a druidägg so you should save it so you get extra lucky, insight and clairvoyance. A druids egg is a snake which has curled it self up on curled the night before the evening of Litha and become a round stone.


With Love and Light and a wish of a beautiful and magical year to everyone  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post121
« PreviousNext »