Ceciderunt Moenia

Ceciderunt Moenia

- Fallna Väggar - Raserade Murar -


~* Etablerad *~
- 26 September 2013 -


- Varmt Välkommen hit &

Mycket Nöje :)

Ett samtal mellan Någon och Ingen

LisaEirPosted by LisaEir Fri, September 16, 2016 12:15:01
Att tänka kan vara kul och ibland ploppar de mest lustiga tankar upp.
Som denna om Ingen och Någon.

Hej, vad heter du? frågar Någon.

Jag heter Ingen, svarar Ingen. Vad heter du själv?

Jag heter Någon, svarar Någon artigt.

Så säg mig, säger Någon till Ingen, litar du på mig?

Jadå absolut, svarar Ingen.

Så litar Ingen på Någon. Då kan man ju undra, ljuger Någon eller Ingen? Eller finns kanske rent av inte Någon eller Ingen och om någon inte finns hur kan då någon prata med ingen?

Jaha, det där är En tanke så god som någon som man kan ha så där en helt vanlig torsdagskväll i mitten av september.Ha dé! Kram
  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post134

Ibland...

LisaEirPosted by LisaEir Mon, April 18, 2016 11:15:59
Ibland går tiden utan att man egentligen riktigt hänger med bara för att man egentligen inte riktigt vill hänga med den. Kan man stanna den en stund?

Klicka på bilden och lyssna på
This Old Dark Machine med James Vincent McMorrow
(länken öppnas i nytt fönster)


  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post132

Girighet-Greed

LisaEirPosted by LisaEir Fri, January 08, 2016 13:10:53
Girighet är en känsla med oerhört destruktiv kraft!

Girighet är inget annat än ett enormt över allt genomträngade behov av makt och ägande.
Girighet är en synnerligen stark känsla av att vilja ha och att förvärva det utan hänsyn till något eller någon annan än sig själv och att tillfredsställa sina egna behov.
Girighet kommer troligen från en djup inre rädsla och ett behov av att skydda sig.

Ingen vill väl egentligen kallas girig och självisk! Då är det enklare för samvetet att välja att blunda.


Var och en av oss som bor på Jorden har både rättigheter och skyldigheter. En viktig skyldighet gentemot Jorden och livet här är att göra sitt bästa för att skydda och ta hand om. Ju fler som tar sitt personliga ansvar för vårt gemensamma hem här i universum desto bättre kommer detta hem att bli. Och det kommer att frodas i liv och välstånd till glädje för alla som lever här nu och i många många generationer framöver.

Vi har intelligensen, vi har kunskapen....varför har vi då inte förmågan att se bortom vår egen lilla personliga människosfär och istället använda allt vårt kunnande och vår intelligens till något gott för alla och allt som lever och bor här?


Tänk med hjärna, hjärta och ett med öppet sinne utan rädsla för det som är okänt.

Att vara girig är ok så länge ingen eller inget annat får betela priset för ens girighet.
Greed is an emotion of immensely destructive force!


Greed is nothing more than a huge over all powering need of power and ownership.
Greed is a very strong sense of wanting and acquiring without regard for anything or anyone other than oneself and to satisfy the own needs.
Greed probably comes from an inner emotion of deep fear and a need of protecting oneself.

No one would really want be called greedy and selfish! Then it is easier for the conscience to choose to ignore.


Each of us living on Earth has both rights and responsibilities. An important duty towards the Earth and life here is doing our best to protect and take care of. The more people who take personal responsibility for our common home here in the universe, the better this home will be. And it will thrive in life and prosperity for the benefit of all who live here now and for many generations to come.

We have the intelligence, we have the knowledge .... why do we not have the ability to see beyond our own little personal human sphere and instead use all our knowledge and intelligence to something good for everyone and everything that lives and live here?


Think of the brain, heart and an open mind without fear of what is unknown.

To be greedy is ok as long as no one or nothing has to pay the prize for your greed!By:
  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post131

Höstdagjämningen

LisaEirPosted by LisaEir Wed, September 23, 2015 14:25:13

Höstdagjämningen inträffar när solskivans centrum passerar gränsen mellan norra och södra himmelssfären det vill säga passerar himmelsekvatorn. Punkten på himmelsekvatorn där passagen sker kallas höstdagjämningspunkten.

Vid höstdagjämningen är natten nästan lika lång som dagen överallt på jordytan. Att dagen ändå fortfarande är något längre beror på horisontalrefraktion, en optisk effekt som kröker horisonten, samt på gryning och skymning

I min del av världen (Skandinavien) infaller höstdagjämningen kl: 08.21 den 23 september.

Höstdagjämningen är inte en dag, utan en ögonblicklig händelse.
Den inträffar vid en bestämd tidpunkt, vid olika klockslag på skilda ställen på jorden beroende på i vilken tidszon man befinner sig. På grund av skottårscykeln varierar tidpunkten för höstdagjämningen, varför den på norra halvklotet kan inträffa antingen den 22 eller 23 september.

Klicka på bilden för att lyssna till den vackra musiken Mabon av Lisa Thiel

Youtubelänk. Öppnas i nytt fönsterAutumnal Equinox occurs when the center of the face of the sun crosses the border between the northern and southern celestial sphere, that is, passing the celestial equator. The point on the celestial equator, where the passage takes place is called the Autumnal Equinox.

At the autumnal equinox, the night is almost as long as the day everywhere on earth. That the day still remains somewhat longer depends on the horisontal refraktion, an optical effect curving the horizon, and at dawn and dusk

In my part of the world (Scandinavia) autumnal equinox occurs at: 8:21 on 23 September.

The autumnal equinox is not a day, it is an instantaneous event.
It occurs at a particular time, which is different at different places on Earth, depending on which time zone you are in. Because of the leap year cycle vary the time of the autumnal equinox, which is why the northern hemisphere equinox may occur either on 22 or 23 September.

Click on the image above to listen to the beautiful music for Mabon by Lisa Thiel

Youtube link. Opens in new windowWith love to all and a wish of a beautiful autumn. Stay true to yourself !

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post128

Pentagram

LisaEirPosted by LisaEir Mon, June 22, 2015 13:29:29

Lite om pentagrammet. Dess symbolik och historia.

Den ursprungliga betydelsen av pentagrammet har sedan länge gått förlorad kan det ibland verka som.
De flesta dömer på förhand ut både symbolen och dess bärare på grund av antaganden och fördomar. Få tar sig tid att reda ut vad som verkligen gäller.

Pentagrammet är kanske en av de mest missförstådda symbolerna i mänsklighetens historia. Denna uråldriga symbol har använts av hedningar, förkristna, kristna, judar och Wiccans som en positiv symbol för ljus och kärlek.

Pentagrammet har länge ansetts vara ett potent skydd mot det onda, som skyddar bäraren och hemmet.

Pentagrammet i upprätt läge har alltid setts som en symbol för ljus och skydd.
Det var först på 1800-talet som det inverterade pentagrammet ( upp och nervänd stjärna med uddarna uppåt) började att förknippas med mörker.

Historia:

Pentagrammet är en av de mest långlivade symbolerna i mänsklighetens historia. Den tidigaste kända användningen av pentagrammet är runt 5500 år gammalt. Det går tillbaka till tiden för Uruk i det kaldeiska Ur i antikens Mesopotamien.
Pentagrammet konstaterades på fragment av trasiga keramik som hade skrift av de tidigast kända skriftspråket.
I senare perioder av mesopotamisk konst, var pentagrammet använt i kungliga inskriptioner som en symbol för imperialistisk makt som sträcker sig ut till "de fyra hörnen av världen".
Pentagrammet finns i många forntida kulturer såsom Indien, Kina, Grekland, Egypten, Babylon och mayafolket i Centralamerika. Varje kultur har sin egen symbolik förknippad med de fem punkterna.

De fem elementen:

Oftast representerar pentagrammets fem spetsar de fem elementen.
Den översta spetsen står för ljuset eller om man så vill anden, det högre jaget, själen. De två som pekar utåt representerar luft och vatten och de nedersta "benen" representerar eld och jord
De fem spetsarna går runt Grams poäng. Ordet härstammar avgörande från denna femte elementet - anden. Om man går i en bana omkring pentagramet är elementen placerade i ordning efter densitet(täthet) - ande, eld, luft, vatten, jord. Jord och eld är basala, fasta; luft och vatten är fria, flyter.

Öppet och inneslutet pentagram:

Ett pentagram kan vara öppet, utan en omgivande cirkel. Detta är den aktiva formen. Den symboliserar ett utgående av sig själv, förberedd för kontakt, medvetenhet, aktivitet. Den som bär ett öppet pentagram måste vara fysiskt medveten om faran med vassa spetsar sticker i huden emellanåt.
Som en hednisk symbol representerar det öppna pentagrammet en öppen, aktiv strategi.

En cirkel runt en pentagram håller inne och skyddar. Cirkeln symboliserar evighet och oändlighet, cykler i livet och naturen. Cirkeln rör vid all fem spetsarna och indikerar att anden, jord, luft, vatten och eld är alla i kontakt med varandra.

Det inringade pentagrammet är den passiva formen och innebär andlig inneslutning av den magiska cirkeln och det personliga, den individuella naturen hos den hedniska religiösa vägen, dess icke-värvande karaktär.

Med kunskap fördriver vi fördomar och rädslor.

LisaEir

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post122

Sommarsolståndet-Summer solstice

LisaEirPosted by LisaEir Sun, June 21, 2015 10:01:57
Wishing everyone a magical Litha - Enjoy the light -
Sommarsolståndet -Litha- infaller i år den 21 juni -
The summer solstice -Litha- occurs this year on June 21st -


LITHA 20-23 Juni Midsommar-Sommarsolståndet (In Eng. scroll down)

Litha är firandet av sommarsolståndet. Solståndet när solen är på sin högsta punkt. Det är årets längsta dag och den stund på året då dag och natt är lika långa.

Midsommar har urgamla anor i Norden. Redan på forntiden var årets längsta dag en viktig högtid. Vi firar sommarens återkomst, fruktbarheten, mystiken och kärleken.

Midsommar är en eldfest. Elden står för den eldiga solen. Solen har nått sin högsta punkt och dag och natt är nu lika långa och mörkret börjar sakta återvända. Växtligheten står i sin höjdpunkt.

Litha är, precis som Samhain, en tid för spådom då slöjan mellan världarna är som tunnast. Det är därför ingen slump att man på Midsommarnatten ska plocka sju blommor för att sedan drömma om och locka till sig sin kommande man. Detta är en tid för kärlek, magi och spådom.

Man tände också eldar för att hedra solen denna solhögtid. Saxerna började med denna tradition som vi nordbor gärna efterkom då vi välkomnade ljuset och värmen. Återigen, såsom vid Valborgsmässoafton, Belthane, så hoppar vi över elden, nu för att både fylla oss med kraft och för att bränna bort det som vi inte behöver.

Älvor, jordandar och feer är enligt tradition extra aktiva vid Litha och om man hittar ett druidägg så ska man spara det så får man extra tur, insikt och synskhet. Ett druidägg är en orm som rullat ihop sig kvällen före Lithaafton och blivit en rund sten.

Klicka på bilden här nedanför för att komma till -
Lisa Thiel - Litha (Summer Solstice Song)
Sidan öppnas i nytt fönsterClick on the picture above to come to -
Lisa Thiel - Litha (Summer Solstice Song)
Page opens up in new window.

Litha is the celebration of the summer solstice. Solstices when the sun is at its highest point. It is the longest day of the year and it is the time of year when day and night are of equal length.

Midsummer has an ancient history in the Nordic countries. Already in ancient times was the longest day is an important celebration. We celebrate summer's return, fertility, mystery and love.

Midsummer is a fire fest. The fire stands for the fiery sun. The sun has reached its highest point, and day and night are now the same length and the darkness begins to slowly return. The vegetation is in its peak.

Litha is just as Samhain, a time for divination when the veil between the worlds are at its thinnest. It is therefore no coincidence that on Midsummer Night we pick seven flowers to put under the pillow and dream about and attract a future husband. This is a time for love, magic and divination.

We also lit bonfires in honor of the sun this celebration to the sun. Saxons began with this tradition that we northerners gladly complied as we welcomed the light and heat. Again, as in the Walpurgis Night, Belthane, we jump over the fire to both fill us with power and to burn off what we do not need.

Fairies, earth spirits and fairies are traditionally extra active at Litha and if you find a druidägg so you should save it so you get extra lucky, insight and clairvoyance. A druids egg is a snake which has curled it self up on curled the night before the evening of Litha and become a round stone.


With Love and Light and a wish of a beautiful and magical year to everyone  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post121

Glad Midsommar

LisaEirPosted by Lisa Fri, June 19, 2015 11:22:45


Glad midsommar. Hoppas den blir fullkomligt underbar för varenda kotte :)

Klicka på kyssbilden för att komma till ny inspelning av en skön sommarlåt från 1967 ;)


Happy midsummer. Hope it'll be absolutely wonderful for all of you :)

Click on the kiss picture, it will take you to a new recording of a "groovy" summer tune from 1967;)Med all min kärlek

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post120

Kreativ paus

LisaEirPosted by Lisa Thu, February 13, 2014 10:44:55

Är inte försvunnen, har inte fått hjärnstillestånd och har inte glömt CM men har däremot lagt lite kreativ energi på hemmets förbättring och haft lite annat att göra som tillhör livet utanför cyberrymden.

Det händer så mycket just nu i världen, både här hemma och långt bort därute, hade kunnat skriva hur mycket som helst om hur många ämnen som helst. Tankarna far som små kometer med elektriskt laddade svansar proppfulla med information.
Härligt, systemet fungerar :)

Det är lustigt egentligen... har man ett iq lägre än genomsnittspersonerna så anses man lite udda och har man ett iq högre än "normal"snittet så anses man också som lite udda, t.o.m mer kanhända för då fattar folk ännu mindre vad man pratar om och hur man tänker. Det vet jag för jag ligger en bra bit "off" "normal"skalan. Talar inte om åt vilket håll, det lämnar jag åt "betraktaren". Kan nog bli lite på ena eller andra hållet beroende på hur man känner mig....hehe ;)

Nog om det :) tar som sagt paus från CM och resten cybervärlden.  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post105
Next »